Keurmerken

Wat betekenen de keurmerken?

Veel RealFlavors producten hebben keurmerken variërend van bijna alle producten met het bekende EU Biologisch keurmerk tot enkele producten met het Naturland Fair keurmerk. Maar wat betekenen deze keurmerken precies? Dat lees je op deze pagina.EU Biologisch

EU Biologisch

Dit keurmerk maakt duidelijk dat een product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw. Door biologische landbouw blijft landbouwgrond vitaal en wordt de biodiversiteit bevordert. Enkele van de eisen die aan biologische producten worden gesteld: De natuurlijke kringloop wordt in stand gehouden | Vee wordt op een diervriendelijke wijze gehouden met meer ruimte | Kunstmest is niet toegestaan | Chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan. Voor gewasbescherming worden natuurlijke vijanden, bestrijdingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en mechanische technieken gebruikt | Er mogen geen chemische toevoegingen worden gebruikt

Meer over biologisch
Demeter

Demeter

Demeter staat voor biologisch-dynamische landbouw. Deze vorm van landbouw gaat verder dan biologisch en vindt plaats in harmonie met de natuur. Enkele van de eisen: De bodem wordt optimaal verzorgd met vaste dierlijke mest, compost en preparaten zodat een levende bodem wordt gecreëerd | Er is een ruime wisseling van gewassen om de bodem rust te geven | Minimimaal 10% van het bedrijf is ingericht om bio-diversiteit te ondersteunen | Dieren worden verzorgd naar hun aard. Koeien worden bijvoorbeeld niet ontdaan van hun hoorns | Demeter producten worden zo min mogelijk bewerkt

Meer over Demeter
Fairtrade

Fairtrade

Door Fairtrade krijgen boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek in de handelsketen. De essentie van Fairtrade is het streven om kleinschalige boeren en plantagearbeiders een betrouwbaar inkomen te geven Enkele van de eisen die aan Fairtrade producten worden gesteld: Kleine boeren moeten zich organiseren in coöperaties om een betere positie te krijgen | Kopers zijn verplicht om een minimumprijs te betalen die de boeren in staat stelt om de kosten voor duurzame productie te dekken | Boeren ontvangen een Fairtrade premie die te gebruiken is voor bijvoorbeeld bedrijfsontwikkeling, verbetering van de kwaliteit en projecten zoals onderwijs

Meer over Fairtrade
Naturland

Naturland

Naturland is een Duits keurmerk wat een hogere standaard stelt voor biologische landbouw. De strengere regels resulteren in hoogwaardigere producten die op een nog duurzamere wijze dan alleen bio tot stand zijn gekomen. Enkele standaarden: Het gehele bedrijf moet biologisch zijn | Er moet zuinig en verantwoord om worden gegaan met water | Mogelijke risicofactoren voor verontreiniging rond de velden zoals industrie en vervuilde grond moeten worden uitgesloten | Dieren krijgen meer ruimte om op de juiste manier te leven | Strengere regels voor bemesting en onkruidbestrijding

Meer over Naturland
Bioland

Bioland

Bioland is een Duits keurmerk wat een hogere standaard stelt voor biologische landbouw. Enkele eisen zijn dat het gehele bedrijf biologisch is, dat de biodiversiteit extra bevorderd wordt en dat er strenger wordt gelet op dierenwelzijn. Ook mogen Bioland producten maar ca. 20 toevoegingen bevatten.
Crossed Grain

Crossed Grain

Een product met het Crossed Grain keurmerk bevat gegarandeerd minder dan 20 ppm gluten. Dit keurmerk wordt uitgegeven door de koepel van Europese coeliakieverenigingen.
Fairbio

FairBio

FairBio staat voor eerlijke lokale handel. FairBio stelt eisen op het gebied van eerlijke partnerschappen, sociale verantwoordelijkheid en transparantie.
Naturland Fair

Naturland Fair

Naturland Fair combineert de hogere bio-standaard van Naturland met eerlijke handel. Met dit keurmerk wordt bijvoorbeeld gegarandeerd dat de boeren een lange termijn eerlijke samenwerking aangaan met de producent, dat de boeren een monomane prijs ontvangen met een toeslag en dat producten op sociale verantwoorde wijze tot stand komen.
Protected Designation Of Origin

Protected Designation Of Origin

Dit keurmerk garandeert dat de productie, verwerking en bereiding plaatsvindt binnen een bepaald gebied. Dit product garandeert bijvoorbeeld dat de olijfolie uit Kreta komt.
Protected Geographical Indication

Protected Geographical Indication

Dit keurmerk biedt Europese streekproducten zoals aceto balsamico di Modena bescherming tegen namaak. Voor elk beschermd producten gelden strenge regels voor het productie procedé en het gebied van productie.
Soil Association Organic

Soil Association Organic

De Soil Association standaard gaat wat verder dan biologisch hoofdzakelijk op de gebieden dierenwelzijn, het beschermen van menselijk gezondheid en het milieu beschermen.