Keurmerken

EU Biologisch

EU Biologisch

Dit keurmerk maakt duidelijk dat een product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw. Door biologische landbouw blijft landbouwgrond vitaal en wordt de biodiversiteit bevordert. Enkele van de eisen die aan biologische producten worden gesteld:
 • De natuurlijke kringloop wordt in stand gehouden.
 • Vee wordt op een diervriendelijke wijze gehouden met meer ruimte.
 • Kunstmest is niet toegestaan.
 • Chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan. Voor gewasbescherming worden natuurlijke vijanden, bestrijdingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en mechanische technieken gebruikt.
 • Er mogen geen chemische toevoegingen worden gebruikt.

Meer over biologisch

Foto De teelt van de LaSelva tomaten in Toscane, Italië.Demeter

Demeter

Demeter staat voor biologisch-dynamische landbouw. Deze vorm van landbouw gaat verder dan biologisch en vindt plaats in harmonie met de natuur. Enkele van de eisen:
 • De bodem wordt optimaal verzorgd met vaste dierlijke mest, compost en preparaten zodat een levende bodem wordt gecreëerd.
 • Er is een ruime wisseling van gewassen om de bodem rust te geven.
 • Minmaal 10% van het bedrijf is ingericht om bio-diversiteit te ondersteunen.
 • Dieren worden verzorgd naar hun aard. Koeien worden bijvoorbeeld niet ontdaan van hun hoorns.
 • Demeter producten worden zo min mogelijk bewerkt.

Meer over Demeter

Foto De teelt van glutenvrije haver in Duitsland voor de producten van Bauckhof.

Fairtrade

Fairtrade

Door Fairtrade krijgen boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek in de handelsketen. De essentie van Fairtrade is het streven om kleinschalige boeren en plantagearbeiders een betrouwbaar inkomen te geven Enkele van de eisen die aan Fairtrade producten worden gesteld:
 • Kleine boeren moeten zich organiseren in coöperaties om een betere positie te krijgen.
 • Kopers zijn verplicht om een minimumprijs te betalen die de boeren in staat stelt om de kosten voor duurzame productie te dekken.
 • Boeren ontvangen een Fairtrade premie die te gebruiken is voor bijvoorbeeld bedrijfsontwikkeling, verbetering van de kwaliteit en projecten zoals onderwijs.
 • Aanvullend moeten de coöperaties aan eisen voldoen op het gebied van milieuvriendelijke teelt, respect voor arbeidsrechten en een democratische werkwijze.

Meer over Fairtrade

Foto Het drogen van de cacaobonen in Papua-Nieuw-Guinea voor de Chocolates From Heaven chocolade.Demeter

Naturland

Naturland is een Duits keurmerk wat een hogere standaard stelt voor biologische landbouw. De strengere regels resulteren in hoogwaardigere producten die op een nog duurzamere wijze dan alleen bio tot stand zijn gekomen. Enkele standaarden:
 • Het gehele bedrijf moet biologisch zijn.
 • Er moet zuinig en verantwoord om worden gegaan met water.
 • Mogelijke risicofactoren voor verontreiniging rond de velden zoals industrie en vervuilde grond moeten worden uitgesloten.
 • Dieren krijgen meer ruimte om op de juiste manier te leven.
 • Strengere regels voor bemesting en onkruidbestrijding.

Meer over Naturland

Foto De teelt van kokosnoten in Sri Lanka voor de kokoschips, kokosrasp en kokosmelk van MorgenLand.

Bioland

Bioland

Bioland is een Duits keurmerk wat een hogere standaard stelt voor biologische landbouw. Enkele eisen zijn dat het gehele bedrijf biologisch is, dat de biodiversiteit extra bevorderd wordt en dat er strenger wordt gelet op dierenwelzijn. Ook mogen Bioland producten maar ca. 20 toevoegingen bevatten.

Crossed Grain

Crossed Grain

Een product met het Crossed Grain keurmerk bevat gegarandeerd minder dan 20 ppm gluten. Dit keurmerk wordt uitgegeven door de koepel van Europese coeliakieverenigingen.

Fairbio

FairBio

FairBio staat voor eerlijke lokale handel. FairBio stelt eisen op het gebied van eerlijke partnerschappen, sociale verantwoordelijkheid en transparantie.

Naturland Fair

Naturland Fair

Naturland Fair combineert de hogere bio-standaard van Naturland met eerlijke handel. Met dit keurmerk wordt bijvoorbeeld gegarandeerd dat de boeren een lange termijn eerlijke samenwerking aangaan met de producent, dat de boeren een monomane prijs ontvangen met een toeslag en dat producten op sociale verantwoorde wijze tot stand komen.

Plastic Free

Plastic Free

Dit keurmerk garandeert dat een product vrij is van synthetische kunststoffen.

Protected Designation Of Origin

Protected Designation Of Origin

Dit keurmerk garandeert dat de productie, verwerking en bereiding plaatsvindt binnen een bepaald gebied. Dit product garandeert bijvoorbeeld dat de olijfolie uit Kreta komt.

Protected Geographical Indication

Protected Geographical Indication

Dit keurmerk biedt Europese streekproducten zoals aceto balsamico di Modena bescherming tegen namaak. Voor elk beschermd producten gelden strenge regels voor het productie procedé en het gebied van productie.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance focust zich op het behoud van bossen en het beschermen van ecosystemen. Ook hanteert Rainforest Alliance sociale eisen waaronder een extra financiële vergoeding en goede arbeidsomstandigheden behoren.

Soil Association Organic

Soil Association Organic

De Soil Association standaard gaat wat verder dan biologisch hoofdzakelijk op de gebieden dierenwelzijn, het beschermen van menselijk gezondheid en het milieu beschermen.

UTZ

UTZ

UTZ gecertificeerde producten zijn afkomstig van boeren met oog voor mens en milieu. Enkele eisen zijn dat producten traceerbaar zijn, dat er een goed bodemmanagement is en dat de veiligheid van werknemers en het milieu gegarandeerd is.

V-Label Vegan

V-Label Vegan

Producten met het V-Label Vegan zijn gecertificeerd veganistisch en bevatten dus geen dierlijke producten, ook niet in de vorm van hulpstoffen.

Vegan Keurmerk

Vegan Keurmerk

Producten met het Vegan Keurmerk zijn gecertificeerd veganistisch en bevatten dus geen dierlijke producten, ook niet in de vorm van hulpstoffen.